Op vrijdag 29 september 1967 werd het autobusbedrijf van de Gebr. van Gog overgedragen aan Citosa. In de weken voor de overdracht maakte Jan Compeer een serie foto's van het personeel van van Gog.

Mijn goede vriend Jan Compeer (1933-2005) was in het dagelijks leven hoofdambtenaar bij de gemeente Gouda en in zijn vrije tijd reserve-chauffeur bij van Gog. Zijn grote hobby was het openbaar vervoer in Nederland, waarbij het bedrijf van van Gog een wel zeer speciale plaats innam. Zo schreef hij reeds in 1957 een (nooit gepubliceerde) geschiedschrijving over de O.A.O.M. Hij was jarenlang bevriend met diverse leden van de familie van Gog en beschikte over een enorme hoeveelheid kennis van en gegevens over het bedrijf.

Een aantal van de personeelsfoto's staan op deze pagina. De namen moeten gelezen worden als "van links naar rechts", als er meerdere rijen personen staan geldt: eerst de achterste, daarna de voorste rij. Voor zover mij bekend heb ik de voornamen erbij gezet, evenals de wagenparknummers van de afgebeelde bussen.

Jan Kok - Toon van Eck - H. van Kleef

 

 

Wim Kleiman - Joop Hol -  Rokus Verhoef  

 

 

 

P. Hoogendijk  - Gerard de Jong - Leen Kok - A. Huysmans - Jan den Ouden

Bram de Vogel - Gijs Brink  - Jan Compeer

 

Bram de Vogel - Gerard de Jong - Jan den Ouden

 

 

 

Daan de Lely - G. Polet 

 

 

Piet de Bruin - Gerard Vriend - Cor Vermeulen

Wagen 69

 

 

     

 

K. Heemsbergen (bussenwasser) - Leen Kok

Wagen 92

  

 

H. Hordijk - Teus Brink - Cor Vermeulen

 

 

 

 

 

A. de Ronde - Leen Combee - Kees de Roo - Kees van Vianen -      Cor Brink - Kees Asscheman

Wagens 51 - 70     

 

 

 

 

F. de Beer - Teus Brink - C. Boer - Joop Looije

 

 

 

    

 

Henk Hornis - Piet v.d. Stelt - Gerrit v.d. Plaat - Jo Baan - Bas de Bruin

Wagen 69  

 

 

 

 

 

Leen Brussť

Wagen 88

 

Cor Vermeulen - Henk Leenman - C. v.d. Elst - C. van Herk

Wagen 84 

 

 

 

 

J. van Wijnen - Jan Compeer

 

 

 

  

G. Cieremans - Henk Hornis - M. v.d. Berg - Henk Leenman - H. Boot -       C. v.d. Elst

 

 

 

 

 

Wim Pille

Wagen 76

 

 

 

   Gerrit van Bemmel - C. Lakerveld - Leen Combee - Joop Hol - Adri Slobbe - Kees van Vianen - Piet Kok   

     

 

     

 

 

Jan Compeer - P. de Vries

 

 

Eef Brink

Jo v.d. Sluis (schilder)

Ik herinner me Jo v.d. Sluis als een waar kunstenaar. In de "schildershoek"van de garage schilderde hij de bussen met de hand. Zo zag ik hem ooit eens uit het losse handje het nummer op wagen 47 schilderen.......

Jan Kool (monteur/toerwagenchauffeur)

 

Albert ít Hart (controleur)

 

Arie van Gog - Jan Compeer - Leen van Gog  

 

 

 

Leen van Gog

Wagens 86 (links) en 85

 Leen van Gog's laatste autobusrit met de 78. Leen reed van de garage naar Nieuwerkerk, van Nieuwerkerk tot begin Capelseweg reed Jan Compeer en vervolgens bracht Leen van Gog de 78 terug naar de garage.

Donderdag 28 september 1967, 23.30 uur.

Chauffeur Joop Hol vertrekt  met de 78 uit Gouda voor rit Fd16, de laatste van Gog-rit.

Vrijdag 29 september 1967 vond de overdracht aan Citosa plaats....

Home