Het wagenpark van O.A.O.M. Gebr. van Gog - Capelle a/d IJssel

 

Het wagenparkoverzicht bestaat uit drie delen:

De statistieknummers bij de periode 1923-1945 zijn toegevoegd  ten behoeve van de chronologische volgorde ιn omdat niet alle wagenparknummers uit deze periode met 100 % zekerheid vast te stellen zijn. De meeste gegevens uit dit tijdperk zijn na 1945 vastgelegd door Simon de Raadt, Jan Compeer en Kees de Koning; soms op basis van archiefstukken, maar vooral ook door middel van gesprekken met de familie van Gog en (oud-)werknemers. Die gesprekken leverden soms tegenstrijdige gegevens op zodat er nog altijd twijfels zijn over de compleetheid van dit overzicht. Wellicht zijn er in de periode tot ± 1932 nog meer bussen geweest dan tot nu toe bekend is; harde bewijzen daarvoor ontbreken op dit moment echter.

Van de T-Fords en de bussen die vanaf 1929 in dienst kwamen staan de wagenparknummers vast. De vraagtekens betreffen de bussen die in de periode 1924-1928 in dienst kwamen alsmede de H 63498 uit 1928, die in 1932 een nieuwe carrosserie kreeg. Onderzoek in archieven te Rotterdam en Gouda, alsmede documenten in eigen archief hebben gegevens opgeleverd die de nu veronderstelde nummers aannemelijk maken. Waarschijnlijk werd in eerste instantie doorgenummerd t/m 10 en is men daarna opengevallen nummers gaan hergebruiken. In de periode 1930-1937 is doorgenummerd t/m 25, waarbij alleen wagen 9 uit 1931 uit de toon valt. Verder ontbreken in die periode de nummers 11, 17, 19 en 21. Dit zou kunnen betekenen dat er 1930/32 nog meer bussen in dienst gesteld zouden zijn (gezien de bestaande documentatie en foto's niet logisch maar ook niet geheel onmogelijk) of dat deze vier nummers administratief waren toegewezen aan privι-auto's van de ondernemers, iets dat wel vaker gebeurde in die tijd. Een derde optie is dat men het "gekkengetal" 11 oversloeg; ook dat kwam vaker voor. Dat voor de in 1931-1933 in dienst gestelde toerwagens -16, 18, 20 en 22- uitsluitend even nummers werden gebruikt mag vreemd lijken, maar is niet uniek. Minstens ιιn touringcarbedrijf annex wilde autobusexploitant reed in de jaren dertig met alleen even nummers op zijn bussen!  Na de komst van Krupp nr. 25 in 1937 werden weer nummers opgevuld; dit gebeurde in de periode 1938-1940 echter in een nogal willekeurige volgorde.

In de vooroorlogse periode bleven de bussen vaak lang in dienst; zo kregen in de periode 1932-1938 diverse De Dion Boutons een tweede carrosserie. Deze zijn opgenomen als nieuwe bussen. Slechts vier bussen -Studebakers 16 en 18, De Dion Boutons 20 en 22- werden in 1938/1939 doorverkocht; alle andere bussen bleven tot het einde van hun bestaan bij van Gog.

Het overzicht is samengesteld aan de hand van de ter beschikking staande documenten en enkele aanvullingen die werden ontvangen van Kees van Schenk Brill. Feiten over de periode 1944-1945 zijn opgetekend tijdens gesprekken met Jan Kool, die in 1944 als monteur bij van Gog in dienst kwam. Ook zijn gegevens ontleend aan een wel geschreven maar destijds niet in druk verschenen boekje "Een klein gedeelte uit de grote geschiedenis van de Fa. Gebr. van Gog", in 1957 samengesteld door Jan Compeer. Dit boekje bevat veel persoonlijke en gedetailleerde herinneringen aan het bedrijf over met name de periode 1940-1955. Uiteindelijk is dit werkje, onder de titel "Gebr. van Gog, een particulier autobusbedrijf" in 2006 gepubliceerd in "De Schatkamer", Regionaal Historisch Tijdschrift Midden-Holland, Jaargang 20, aflevering 1 (april 2006).

Dit gedeelte bevat een overzicht van de zes bussen die de 2e Wereldoorlog overleefden. De wagens 9 en 16 werden in 1948 buiten dienst gesteld voor verbouwing en daarom zien we deze in 1948 weer terug bij het na mei 1945 in dienst gestelde materieel. Voor wat betreft de bouwjaren van de White Scoutcars 5, 6, 8 en 10 moet enige reserve in acht worden genomen. Van de bussen 8 en 10 bestaan documenten waarop het bouwjaar 1940 expliciet is vermeld; van wagen 5 is geen documentatie bewaard gebleven en op een document van de 6 is het bouwjaar niet ingevuld.

Over deze periode is veel meer bekend. De eerder genoemde heren Simon de Raadt, Jan Compeer en Kees de Koning hebben zo ongeveer alles vastgelegd wat er maar vast te leggen viel. Bouwjaren en aantallen zit-/staanplaatsen van de wagens 45 t/m 92 zijn ooit persoonlijk in de betreffende bussen genoteerd. Aanschafprijzen en indienststellingsdata zijn overgenomen van de inventarisatierapporten die Citosa in 1968 maakte van het van Gog-materieel. Ook is -voor zover bekend- de geschiedenis van de bussen na doorverkoop opgenomen. Joop van der Wel stuurde in dit verband enkele jaren geleden nog de nodige aanvullingen en tenslotte verschafte Kees van Schenk Brill nog enige aanvullingen omtrent chassis- en carrosserienummers waarvoor hartelijk dank.

In 1945 werd weer begonnen met wagenparknummer 1; in tegenstelling tot de vooroorlogse periode werd nummer 13 nu overgeslagen. In de periode 1948-1950 werden nog enkele lage nummers (7-8-10-12-15) opgevuld door kleine bussen met benzinemotoren, maar verder werd gewoon doorgenummerd. Het plan was om bij het bereiken van nummer 100 weer bij "1" te beginnen maar zover is het nooit gekomen. Na de komst van wagen 92 in 1963 zijn geen nieuwe bussen meer aangeschaft.

In tegenstelling tot de vooroorlogse periode werden vrijwel alle bussen na 1945 doorverkocht. Met name in de tweede helft van de jaren '50 en begin jaren '60 vond een zeer snelle doorstroming van het materieel plaats. Zo sprak met in de zomer van 1957 bij van Gog over "de oude 34", een bus die op dat moment nota bene nog maar vier jaar oud was. Na 1962 zien we weer bussen van zeven jaar of ouder in dienst blijven, een voorbode van de op handen zijnde verkoop van het bedrijf. Bij de overname van Gebr. van Gog door Citosa op 29 september 1967 zijn er maar liefst zeven wagens van 10 - 11 jaar oud in dienst; dit zou enkele jaren eerder ondenkbaar zijn geweest. Het bedrijf werd t/m 31 december 1973 nog onder de naam "Van Gog's Autobusdiensten N.V." geλxploiteerd; de laatste "echte" van Gog-Volvo's werden in januari 1972 verkocht. Op 1 november 1968 ging de exploitatie van de Goudse stadsdienst van N.V. v/h A.M van Eldik over naar Van Gog's Autobusdiensten N.V. De bussen van van Eldik en de NS-dochterbedrijven die met de naam "VAN GOG" gereden hebben, zijn hier niet opgenomen; daarover bestaan andere publicaties. Op verzoek is hierover per email wel beknopte documentatie verkrijgbaar.

Voor goed gedocumenteerde aanvullingen en correcties houd ik mij aanbevolen, evenals voor meer gegevens over de bussen na doorverkoop! Heeft u meer gegevens, graag een email naar de samensteller. 

© Hans de Vlaming - 13 juni 2007

 

Wagenpark Gebr. Van Gog 1923-1945

 

Stat.nr.: 1
Wagenparknr:  1
Merk/Carrosserie: Ford T/Hoogteyling
Kenteken: H 32331
Zitpl: 16
In dienst: juni 1923
Uit dienst:  begin 1927
Opmerkingen: Vanaf ca. eind ‘25 reserve (bij grote drukte op Gouda-Moordrecht v.v.)
   
Stat.nr.: 2
Wagenparknr:  2
Merk/Carrosserie: Ford T/Hoogteyling
Kenteken: H 32963
Zitpl: 16
In dienst: juni 1923
Uit dienst:  1925
Opmerkingen:  
   
Stat.nr.: 3
Wagenparknr:  3
Merk/Carrosserie: Ford T/Hoogteyling (?)
Kenteken: H 32964
Zitpl: 16
In dienst: augustus 1923          
Uit dienst:  1925
Opmerkingen:  
   
Stat.nr.: 4
Wagenparknr:  4
Merk/Carrosserie: Ford T/Hoogteyling (?)
Kenteken: H 34735
Zitpl: 16
In dienst: voorjaar 1924       
Uit dienst:  17 september 1924
Opmerkingen: Afgekeurd en afgevoerd
   
 Stat.nr.: 5
Wagenparknr:  5
Merk/Carrosserie: Ford T/Hoogteyling (?)
Kenteken: H 34736
Zitpl: 16
In dienst: voorjaar 1924       
Uit dienst:  1925
Opmerkingen:  
   
Stat.nr.: 6
Wagenparknr:  6?
Merk/Carrosserie: G.M.C./Hoogteyling (?)
Kenteken: H 29910
Zitpl: 16
In dienst: eind 1924        
Uit dienst:  1929/30   
Opmerkingen: De eerste bus die als toerwagen werd gebruikt
   
Stat.nr.: 7
Wagenparknr:  7?
Merk/Type/Carrosserie: Latil/NVL/De Rijk
Kenteken: H 34735(?)
Zitpl: 19
In dienst: eind 1924     
Uit dienst:  1927/28
Opmerkingen:  
   
Stat.nr.: 8
Wagenparknr:  8?
Merk/Type/Carrosserie: Latil/NVL/De Rijk
Kenteken: H 42439
Zitpl: 21
In dienst: 1925
Uit dienst:  1929
Opmerkingen: Chassis in 1929 in NRC te koop aangeboden voor ƒ 1000,00
   
Stat.nr.: 9
Wagenparknr:  9?
Merk/Carrosserie: De Dion Bouton/De Rijk
Kenteken: H 42440
Zitpl: 20
In dienst: 1925
Uit dienst: x Uit dienst: 1931
Opmerkingen: Stat.nrs.: 9 en 10 zijn serie
   
Stat.nr.: 10
Wagenparknr:  10?
Merk/Carrosserie: De Dion Bouton/De Rijk
Kenteken: H 32964
Zitpl: 20
In dienst: 1926
Uit dienst:  1931, vermoedelijk in 1932 nog aanwezig als reservewagen zonder kenteken
Opmerkingen: Stat.nrs.: 9 en 10 zijn serie
   
Stat.nr.: 11
Wagenparknr:  2?
Merk/Carrosserie: De Dion Bouton/De Rijk
Kenteken: H 32963
Zitpl: 24?
In dienst: 1926
Uit dienst:  1931, vermoedelijk in 1932 nog aanwezig als reservewagen
Opmerkingen:  
   
Stat.nr.: 12
Wagenparknr:  3?
Merk/Carrosserie: De Dion Bouton/De Rijk
Kenteken: H 36433
Zitpl: 20
In dienst: voorjaar 1927
Uit dienst:  ± 1937
Opmerkingen:  
   
Stat.nr.: 13
Wagenparknr:  4?
Merk/Carrosserie: De Dion Bouton/De Rijk
Kenteken: H 63498
Zitpl: 20
In dienst: voorjaar 1928
Uit dienst: x 1932
Opmerkingen: In dienst met opschrift “Touring Car” - ‘32: nieuwe carrosserie
   
Stat.nr.: 14
Wagenparknr:  5?
Merk/Carrosserie: De Dion Bouton/De Rijk
Kenteken: H 34736
Zitpl: 24
In dienst: 1928
Uit dienst:  1932
Opmerkingen:  
   
Stat.nr.: 15
Wagenparknr:  7
Merk/Carrosserie: De Dion Bouton/Den Oudsten & Domburg
Kenteken: H 67881
Chassisnr: 12
Zitpl: 29(?)
In dienst: 1929
Uit dienst:  1936
Opmerkingen: Serie 1 + 7 / ‘33: Junker dieselmotor nr. 7742 / ‘36: nieuwe carrosserie
   
Stat.nr.: 16
Wagenparknr:  1
Merk/Carrosserie: De Dion Bouton/Den Oudsten & Domburg 
Chassisnr: 11
Kenteken: H 67882
Zitpl: 29(?)
In dienst: 1929
Uit dienst:  1934
Opmerkingen: In dienst met opschrift “Touring Car” - Serie 1 + 7 / ‘33: Junker dieselmotor nr. 7749 / ‘34: nieuwe carrosserie
   
Stat.nr.: 17
Wagenparknr:  12
Merk/Carrosserie: De Dion Bouton/Den Oudsten & Domburg 
Kenteken: H 42439
Chassisnr: 104                  Motornr: 39972
Zitpl: 31
In dienst: juni 1930
Uit dienst:  1936
Opmerkingen: Vrijwel gelijk aan 9-14-15 / later Junker dieselmotor(?)   1933/34: verhuurd aan ZNSM / ‘36: nieuwe carrosserie
   
Stat.nr.: 18
Wagenparknr:  13
Merk/Carrosserie: G.M.C./Den Oudsten & Domburg 
Kenteken: H 76216
Zitpl: 28(?)
In dienst: 1930
Uit dienst:  ± 1936
Opmerkingen: 33: Junker dieselmotor - max. snelheid 40 ‘km/h / ±  ‘36: retour Handelscompagnie Rtd
   
Stat.nr.: 19
Wagenparknr:  14
Merk/Carrosserie: De Dion Bouton/Den Oudsten & Domburg 
Chassisnr: 399
Kenteken: H 32331 
Zitpl: 29?
In dienst: najaar 1930
Uit dienst:  1935
Opmerkingen: Vrijwel gelijk aan 9-12-15 / ‘33: Junker dieselmotor nr. 7772 / 1933/34: verhuurd aan ZNSM /’35: nieuwe carrosserie
   
Stat.nr.: 20
Wagenparknr:  15
Merk/Carrosserie: De Dion Bouton/Den Oudsten & Domburg 
Chassisnr: 397
Kenteken: H 87738
Zitpl: 29?
In dienst: voorjaar 1931
Uit dienst:  1935
Opmerkingen: Vrijwel gelijk aan 9-12-14 / ‘33: Junker dieselmotor nr. 7795 / 1933/34: verhuurd aan ZNSM /’35: nieuwe carrosserie
   
Stat.nr.: 21
Wagenparknr:  9
Merk/Carrosserie: De Dion Bouton/Den Oudsten & Domburg 
Chassisnr: 398
Kenteken: H 76215 (?) - er bestaan foto's met H 87738 en H 87739
Zitpl: 30
In dienst: voorjaar 1931
Uit dienst:  voor 1940
Opmerkingen: Vrijwel gelijk aan 12-14-15  / ‘33: Junker dieselmotor nr. 7759
   
Stat.nr.: 22
Wagenparknr:  16
Merk/Carrosserie: Studebaker/Den Oudsten & Domburg 
Chassisnr: DA 353                          Motornr: 40502
Kenteken: H 32964. 
Zitpl: 19
In dienst: 1931
Uit dienst:  1939
Opmerkingen: Toerwagen 
Verkocht: Limburgs bedrijf t.b.v. mijnwerkersvervoer
   
Stat.nr.: 23
Wagenparknr:  18
Merk/Carrosserie: Studebaker/Den Oudsten & Domburg 
Kenteken: H 42440. 
Zitpl: 27
In dienst: 1931
Uit dienst:  1938
Opmerkingen: Toerwagen / 6 deuren 
Verkocht: P. van Geest, Rotterdam / 1942 doorverkocht, bestemming onbekend
   
Stat.nr.: 24
Wagenparknr:  20
Merk/Carrosserie: De Dion Bouton/Den Oudsten & Domburg 
Kenteken: H 96713. 
Zitpl: 29
Bouwjaar/In dienst: 1931/voorjaar 1932
Uit dienst:  1938
Opmerkingen: Toerwagen 
Verkocht: P. van Geest, Rotterdam  / 1942 doorverkocht, bestemming onbekend
   
Stat.nr.: 25
Wagenparknr:  4?
Merk/Carrosserie: De Dion Bouton 1928/Den Oudsten & Domburg 1932
Kenteken: H 63498
Zitpl: 24(?)
In dienst: 1932
Uit dienst:  ± 1938
Opmerkingen: Chassis ex-4? (1928)
   
Stat.nr.: 26
Wagenparknr:  22
Merk/Carrosserie: De Dion Bouton/Den Oudsten & Domburg 
Kenteken: H 34736 
Zitpl: 33
In dienst: 1933
Uit dienst:  1939
Opmerkingen: Toerwagen 
Verkocht: P. van Geest, Rotterdam (voor ƒ 400) / 1942 doorverkocht, bestemming onbekend
   
Stat.nr.: 27
Wagenparknr:  23
Merk/Carrosserie: De Dion Bouton LU/Den Oudsten & Domburg 
Chassisnr: 142
Kenteken: H 87739
Zitpl: 33
In dienst: 1934
Uit dienst:  1938
Opmerkingen: Serie 23+24 / ‘36: Junker dieselmotor nr. 8207 / ‘38: nieuwe carrosserie
   
Stat.nr.: 28
Wagenparknr:  24
Merk/Carrosserie: De Dion Bouton LU/Den Oudsten & Domburg 
Chassisnr: 141                Motornr: 50039
Kenteken: H 34735
Zitpl: 33
In dienst: 1934
Uit dienst:  voorjaar 1941
Opmerkingen: Serie 23+24 / ‘40: gevorderd - teruggekomen / voor 7 april 1941 opnieuw gevorderd
   
Stat.nr.: 29
Wagenparknr:  1
Merk/Carrosserie: De Dion Bouton 1929/Den Oudsten & Domburg 1934
Chassisnr: 11                   Motornr: 7749  
Kenteken: H 67882
Zitpl: 29
In dienst: 1934
Uit dienst:  mei 1940
Opmerkingen: Chassis ex-1 (1929) / ‘40: gevorderd
   
Stat.nr.: 30
Wagenparknr:  14
Merk/Carrosserie: De Dion Bouton 1930/Den Oudsten & Domburg ± 1935
Chassisnr: 399                 Motornr: 7772
Kenteken: H 32331 
Zitpl: 31
In dienst: ± 1935
Uit dienst:  1939/40
Opmerkingen: Chassis ex-14 (1930) / 39/40: gevorderd
   
Stat.nr.: 31
Wagenparknr:  15
Merk/Carrosserie: De Dion Bouton 1931/Den Oudsten & Domburg ± 1935
Chassisnr: 397                  Motornr: 7795 
Kenteken: H 87738 
Zitpl: 30
In dienst: ± 1935
Uit dienst:  1939/40 
Opmerkingen: Chassis ex-15 (1931) / 39/40: gevorderd
 
Stat.nr.: 32
Wagenparknr:  7
Merk/Carrosserie: De Dion Bouton 1929/Den Oudsten & Domburg 1936
Chassisnr: 12                  Motornr: 7742        
Kenteken: H 67881 
Zitpl: 26
In dienst: 1936
Uit dienst:  1947
Opmerkingen: Chassis ex- 7 (1929) / ‘36: G.M.C. dieselmotor / Gevorderd t.b.v. Organisation Todt, dit was de Rijksdienst voor de Werkverruiming. Stond in 1944 bij Den Oudsten te Woerden om i.o.v. A.T.O. hersteld te worden, dit is niet gebeurd. In mei '45 door Leen van Gog gesignaleerd in Woerden en teruggehaald / zie verder na 1945
 
Stat.nr.: 33
Wagenparknr:  12
Merk/Carrosserie: De Dion Bouton 1930/Den Oudsten & Domburg 1936
Chassisnr: 104
Kenteken: H 42439
Zitpl: 26
In dienst: 1936
Uit dienst:  eind 1948
Opmerkingen: Chassis ex-12 (1930) / ‘37: Junker dieselmotor 8811 / Febr. 1943 gevorderd, maar in hetzelfde jaar opnieuw in dienst gesteld / september ‘44 zonder motor bij Den Oudsten te Woerden / zie verder na 1945
   
Stat.nr.: 34
Wagenparknr:  25
Merk/Carrosserie: Krupp/Den Oudsten & Domburg 
Chassisnr: 61190                Motornr: 41625
Kenteken: H 32963
Zitpl: 35
In dienst: 1937
Uit dienst:  1941
Opmerkingen: Diesel / mei ‘40: gevorderd Deutsche Wehrmacht  / teruggekomen /na 7 april 1941 opnieuw gevorderd - ontvangen vergoeding: ƒ 7000,00
   
Stat.nr.: 35
Wagenparknr:  23
Merk/Carrosserie: De Dion Bouton 1934/Den Oudsten & Domburg 1938
Chassisnr: 142                   Motornr: 8207
Kenteken: H 87739
Zitpl: 33
In dienst: 1938
Uit dienst:  september 1944
Opmerkingen: Chassis ex-23 (1934) / 1942: Volvo FC motor - nr. 93.639 / september ‘44: gevorderd Deutsche Wehrmacht
   
Stat.nr.: 36
Wagenparknr:  3
Merk/Carrosserie: White 706/Den Oudsten & Domburg 
Chassisnr: 209384             Motornr: 3704
Kenteken: H 76216
Zitpl: 28
In dienst: 1938
Uit dienst:  begin 1948
Opmerkingen: Burmeister & Waine dieselmotor voldeed niet , in 1940 vervangen door (2e hands?) Buick  nr. 183994/ september’44: gevorderd Deutsche Wehrmacht / teruggekomen / zie verder na 1945
 
Stat.nr.: 37
Wagenparknr:  8
Merk/Carrosserie: Volvo B 95 uitvoering B/Werkspoor 
Chassisnr: 92160             Motornr: 79286, later (voor 30-10-1943) motor 81699 uit Volvo 21/5 (stat.nr. 40)
Kenteken: H 36433
Zitpl: 29
Bouwjaar/In dienst: 1938/maart 1939
Uit dienst:  september 1944
Opmerkingen: Diesel / september’44: gevorderd Deutsche Wehrmacht Wehrmacht - gevraagde vergoeding: ƒ 5150,00 en 1925,00 voor de (nieuwe) gasgenerator. Was 29 maart 1945 nog niet betaald
   
Stat.nr.: 38
Wagenparknr:  2
Merk/Carrosserie: Volvo/Den Oudsten & Domburg 
Chassisnr: 65272            Motornr: 82629
Kenteken: H 63498
Zitpl: 30/31
In dienst: 1 mei 1939
Uit dienst:  1955
Opmerkingen: September’44 zonder wielen in de garage - zie verder na 1945
   
Stat.nr.: 39
Wagenparknr:  19
Merk/Carrosserie: Volvo/Den Oudsten & Domburg 
Chassisnr: 103165          Motornr: 81158 
Kenteken: H 76215
Zitpl: 40/41
In dienst: 1939
Uit dienst:  mei 1940
Opmerkingen: Serie 19-20 - Diesel -  eerste frontstuurwagens - kapruiten / mei ‘40: gevorderd Deutsche Wehrmacht - ontvangen vergoeding: ƒ 10.500,00
   
Stat.nr.: 40
Wagenparknr:  20
Merk/Carrosserie: Volvo/Den Oudsten & Domburg 
Kenteken: H 42440
Zitpl: 40/41
In dienst: 1939
Uit dienst:  mei 1940
Opmerkingen: Serie 19-20 - Diesel -  eerste frontstuurwagens - kapruiten / mei ‘40: gevorderd Deutsche Wehrmacht - ontvangen vergoeding: ƒ 10.500,00
   
Stat.nr.: 41
Wagenparknr:  21, in 1941 vernummerd in 5
Merk/Carrosserie: Volvo B 23 uitvoering A/Den Oudsten & Domburg 
Chassisnr: 103200            Motornr: 81699, later (voor 30-10-1943) motor 79286 uit Volvo 8 (stat.nr. 36)
Kenteken: H 34736
Zitpl: 40/41
Bouwjaar/In dienst: 1938/1939
Uit dienst:  september 1944
Opmerkingen: Diesel - behalve kapruiten gelijk aan serie 19-20 / Na ernstig ongeval (23 februari 1941) hersteld en in gewijzigde beschildering vernummerd in 5 / september’44: gevorderd Deutsche Wehrmacht
 
Stat.nr.: 42
Wagenparknr:  9
Merk/Carrosserie: Volvo/Werkspoor 
Chassisnummer:  103234
Kenteken: H 32331
Zitpl: 34/35
Bouwjaar/In dienst: 1 augustus 1940
Uit dienst:  4 januari 1963
Opmerkingen: Serie 9 + 16 - Hesselman lagedruk-diesel- later 2e hands Buick - daarna Volvo benzinemotor / september 1944 niet rijvaardig -zie verder na 1945
   
Stat.nr.: 43
Wagenparknr:  16
Merk/Carrosserie: Volvo/Werkspoor 
Chassisnummer:  103229
Kenteken: H 32964
Zitpl: 34/35
Bouwjaar/In dienst: 1 augustus 1940
Uit dienst:  eind 1953
Opmerkingen: Serie 9 + 16 - Hesselman lagedruk-diesel- later G.M.C. benzinemotor S 628/ september 1944 zonder motor in de garage - zie verder na 1945
   
1945: De restanten na vijf jaar bezetting
   
Wagenparknr: 7
Merk/Carrosserie: De Dion Bouton 1929/Den Oudsten & Domburg 1936
Chassisnr: 12                  Motornr. in 1945: 7742
Kenteken: H 67881 
Zitpl: 27
In dienst: 1936
Uit dienst:  1947
Opmerkingen: 1946: met benzinemotor - gesloopt ‘47 - de carrosserie is na grondige revisie en verbouwing in 1948 bij Carrosseriefabriek Den Hollander te Capelle a/d IJssel geplaatst op de nieuwe Volvo 7
   
Wagenparknr: 12
Merk/Carrosserie: De Dion Bouton 1930/Den Oudsten & Domburg 1936
Chassisnr: 104
Kenteken: H 42439
Zitpl: 26
In dienst: 1936
Uit dienst:  eind 1948
Opmerkingen: 1945: met G.M.C. benzinemotor S 628 uit wagen 16 - gesloopt ‘48 - de carrosserie is na grondige revisie en verbouwing in 1948 bij Carrosseriefabriek Den Hollander te Capelle a/d IJssel geplaatst op de nieuwe Volvo 12
   
Wagenparknr: 3
Merk/Carrosserie: White 706/Den Oudsten & Domburg 
Chassisnr: 209384         Motornr: 183994
Kenteken: H 76216
Zitpl: 28
In dienst: 1938
Uit dienst:  begin 1948
Verkocht: Koopmans 13, Rotterdam 
Sloop: 1951
   
Wagenparknr: 2
Merk/Carrosserie: Volvo/Den Oudsten & Domburg 
Chassisnr: 65272
Kenteken: H 63498/NB-47-92
Zitpl: 29/30
In dienst: 1 mei 1939
Uit dienst:  1955
Opmerkingen: 1945: front verbouwd en nieuwe benzinemotor
Verkocht: Stok, Zwijndrecht / ± ‘59: kampeerwagen in Rotterdam Zuid
   
Wagenparknr: 9
Merk/Carrosserie: Volvo/Werkspoor 
Chassisnummer:  103234              Motornr: 2781867
Kenteken: H 32331
Zitpl: 34/35
Bouwjaar/In dienst: 1 augustus 1940
Uit dienst:  1948
Opmerkingen: Serie 9 + 16 / ‘48: verbouwd - zie verder onder 1948
   
Wagenparknr: 16
Merk/Carrosserie: Volvo/Werkspoor 
Chassisnummer:  103229            Motornr:  78286
Kenteken: H 32964
Zitpl: 34/35
Bouwjaar/In dienst: 1 augustus 1940
Uit dienst:  1948
Opmerkingen: Serie 9 + 16 / ‘48: verbouwd - zie verder onder 1948
   
Wagenpark Gebr. Van Gog 1945-1963
   
Wagenparknr: 1
Merk/Type/Carrosserie: Austin K2 SWB/Austin  
Chassisnummer:   25210                Motornr: IK 24558
Kenteken: H 67882/NA-63-80
Zitpl: 14 op langsbanken - 75 kg goederen
Bouwjaar/In dienst: 1942/1 november 1945
Uit dienst:  1948
Opmerkingen: Serie 1 + 4 - altijd op Rotterdam - Nieuwerkerk / ‘48:  werkwagen t/m 1967 - geschonken aan Stichting Veteraan Autobussen - restauratie gereed zomer 2000
   
Wagenparknr: 4
Merk/Type/Carrosserie: Austin K2 SWB/Austin
Kenteken: H 34735
Zitpl: 14 op langsbanken - 75 kg goederen
Bouwjaar/In dienst: 1942/1 januari 1946
Uit dienst:  1948
Opmerkingen: Serie 1 + 4 - altijd op Rotterdam – Nieuwerkerk
Verkocht: Groentehandel Cor v.d. Kraan, Capelle a/d IJssel als groentewagen met open geknipte zijwanden
   
Wagenparknr: 5
Merk/Type/Carrosserie: White Scout WA20D/Carpenter
Kenteken: H 34736
Zitpl: 36
Bouwjaar/In dienst: 1940/19 april 1946
Uit dienst:  januari 1949
Opmerkingen: Serie 5 + 6 + 8 + 10
Verkocht: Koopmans 11, Rotterdam
   
Wagenparknr: 6
Merk/Type/Carrosserie: White Scout WA20D/Carpenter
Kenteken: H 87739
Chassisnr.:  263130          Motornr.: 1343424 (Hercules)
Zitpl: 36
Bouwjaar/In dienst: 1940/9 mei 1946
Uit dienst:  januari 1949 
Opmerkingen: Serie 5 + 6 + 8 + 10 / bij OAOM voorzien van schuifdak
Verkocht: Van der Meer (Delfland) 20, Pijnacker
   
Wagenparknr: 8
Merk/Type/Carrosserie: White Scout WA20D/Carpenter
Kenteken: H 96712         
Chassisnr.:  263711          Motornr.: 1348948 (Hercules)
Zitpl: 36
Bouwjaar/In dienst: 1940/4 juni 1946
Uit dienst:  januari 1949 
Opmerkingen: Serie 5 + 6 + 8 + 10
Verkocht: Van der Meer (Delfland) 21 Pijnacker
   
Wagenparknr: 10
Merk/Type/Carrosserie: White Scout WA20D/Carpenter
Kenteken: H 96713  
Chassisnr.:  228978         Motornr.: 943077, later 1403396 (Hercules)
Zitpl: 36
Bouwjaar/In dienst: 1940/4 juni 1946
Uit dienst:  januari 1949 
Opmerkingen: Serie 5 + 6 + 8 + 10
Verkocht: Hoogenboezem (L.A.V.I.), Lekkerkerk
   
Wagenparknr: 11
Merk/Type/Carrosserie:  
Kenteken: H 32963
Carrosserienummer: 1603
Zitpl: 29
Bouwjaar/In dienst: 28 oktober 1946
Uit dienst:  najaar 1950
Opmerkingen: Rechts stuur - aangeschaft voor lijn naar Zevenhuizen via Oud Verlaat
Verkocht: Scheers 6, Blerick / later v.d. Hout 2, Rozenburg
Sloop: Voor 1961
   
Wagenparknr: 14
Merk/Type/Carrosserie: Volvo LV 128 D/Den Oudsten
Chassisnummer: 120-4297 
Carrosserienummer: 1606
Kenteken: H 87738/NB-47-96
Zitpl: 29/30
Bouwjaar/In dienst: eind 1946
Uit dienst:  december 1954
Opmerkingen: Eerste naoorlogse Volvo
Verkocht: Kool’s Tours, Leerdam
Sloop: ?
   
Wagenparknr: 15
Merk/Type/Carrosserie: Ford 59B/Den Oudsten
Chassisnummer: 1005602
Carrosserienummer: 1644
Kenteken: H 36433
Zitpl: 33/34 - 175 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: oktober 1947 
Uit dienst:  december 1948
Opmerkingen: Laatste niet-Volvo - achterin geplaatste motor
Verkocht: v.d. Werf (Rapid Car) nr. 3, Delft / ‘51: EDAD 41, Dordrecht - kenteken: NB-46-29 - bij EDAD motornr. 37112
Sloop: 1962
   
Wagenparknr: 17
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 513/Den Oudsten
Chassisnummer: 510-669 - Afleverdatum chassis: 18-11-1947
Carrosserienummer: 1669
Kenteken: H 63499/NB-47-99
Zit-/staanpl.: 44/9
Bouwjaar/In dienst: 1947/december 1947
Uit dienst:  1953
Opmerkingen: Serie 17-20 / ‘49: front gewijzigd conform serie 21-24
Verkocht: Dijkhuizen 10, Spakenburg / dec. ‘55: EGAO 23, Giessendam / ‘61: magazijn op scheepswerf, Maasbracht (L)
Sloop: ?
   
Wagenparknr: 18
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 513/Den Oudsten
Chassisnummer: 510-668 - Afleverdatum chassis: 01-11-1947
Carrosserienummer: 1670
Kenteken: H 29910
Zit-/staanpl.: 44/9
Bouwjaar/In dienst: 1947/november 1947
Uit dienst:  1953
Opmerkingen: Serie 17-20 / ‘49: front gewijzigd conform serie 21-24
Verkocht: Veninga (Leekster Tak) 40, Leek - kenteken: NB-30-42 / ‘57: na overname Leekster Tak door Esa verkocht aan Bosma
Sloop: ?
   
Wagenparknr: 19
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 513/Den Oudsten
Chassisnummer: 510-698 - Afleverdatum chassis: 05-12-1947
Carrosserienummer: 1679
Kenteken: H 76215
Zit-/staanpl.: 44/9
Bouwjaar/In dienst: 1947/begin 1948
Uit dienst:  1953
Opmerkingen: Serie 17-20 / ‘49: front gewijzigd conform serie 21-24
Verkocht: Snel & Co 16, Pernis / na brandschade aldaar ‘55: Groeneveld 38, Strijen
Sloop: 1963
   
Wagenparknr: 20
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 513/Den Oudsten
Chassisnummer: 510-745 - Afleverdatum chassis: 06-02-1948
Carrosserienummer: 1690
Kenteken: HX 13526
Zit-/staanpl.: 44/9
Bouwjaar/In dienst: 1948/voorjaar 1948
Uit dienst:  1953
Opmerkingen: Serie 17-20 / iets smaller dan 17-19 i.v.m. dienst op Rotterdam-Nieuwerkerk-Zevenhuizen / ‘49: front gewijzigd conform serie 21-24
Verkocht: Groeneveld 17, Strijen
Sloop: 1961
   
Wagenparknr: 9
Merk/Carrosserie: Volvo/Werkspoor 
Chassisnummer:  103234
Kenteken: H 32331/NB-47-94
Zit-/staanpl.: 40/9 - 250 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1 augustus 1940/eind 1948
Uit dienst:  4 januari 1963
Opmerkingen: Serie 9 + 16 / eind 1948 gereviseerd en verlengd bij Carrosseriefabriek Den Hollander, Capelle a/d IJssel / najaar ‘59: carrosserie gewijzigd
Verkocht: Snel & Co 81, Pernis / ‘66: buiten dienst?
Sloop: 1966 of 1972 - sommige bronnen melden 1966, andere 1972
   
Wagenparknr: 16
Merk/Carrosserie: Volvo/Werkspoor 
Chassisnummer:  103229
Kenteken: H 32964/NB-47-98
Zit-/staanpl.: 40/9 - 250 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1 augustus 1940/eind 1948
Uit dienst:  december 1953
Opmerkingen: Serie 9 + 16 / eind 1948 gereviseerd en verlengd bij Carrosseriefabriek Den Hollander, Capelle a/d IJssel
Verkocht: De Haas (KABO) 19, Vleuten
Sloop: 1958
   
Wagenparknr: 7
Merk/Carrosserie: Volvo LV 128 D/ Den Oudsten & Domburg 
Kenteken: H 67881/NB-51-72
Zitpl: 29
Bouwjaar/In dienst: eind 1948
Uit dienst:  november 1955
Opmerkingen: Carrosserie ex-DDB 7 (1936), gereviseerd bij Carrosseriefabriek Den Hollander, Capelle a/d IJssel
Verkocht: Dijkhuizen 18, Spakenburg / 1 april 1959: Tensen 43, Soest
Sloop: 1963
   
Wagenparknr: 12
Merk/Carrosserie: Volvo LV 128 D/ Den Oudsten & Domburg 
Chassisnummer: 130-3386
Kenteken: H 42439/NB-51-73
Zitpl: 33/34 - 175 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: eind 1948 / begin 1949
Uit dienst:  september 1955
Opmerkingen: Carrosserie ex-DDB 12 (1936), gereviseerd en verlengd bij Carrosseriefabriek Den Hollander, Capelle a/d IJssel
Verkocht: Aannemer Voordouw & Hoogstraten, Oegstgeest nr. 1 / ‘60: Beuk 19, Noordwijk / febr.’63: door Beuk ingeruild bij NEBIM
Sloop: 1963
   
Wagenparknr: 21
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 513/Den Oudsten
Chassisnummer: 510-1668 - Afleverdatum chassis: 24-12-1948
Carrosserienummer: 1741
Kenteken: HX 25669/NB-48-00
Zit-/staanpl.: 44/9 - 225 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1948/begin 1949
Uit dienst:  1954
Opmerkingen: Serie 21-24
Verkocht: De Haas (KABO) 20, Vleuten
Sloop: 1959
   
Wagenparknr: 22
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 513/Den Oudsten
Chassisnummer: 510-1667 - Afleverdatum chassis: 30-12-1948
Carrosserienummer: 1742
Kenteken: HX 25670/NB-48-01
Zit-/staanpl.: 44/9 - 225 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1948/begin 1949
Uit dienst:  december1954
Opmerkingen: Serie 21-24
Verkocht: Dijkhuizen 12, Spakenburg / ‘58:via van Gog: van Fraassen 20, Vlissingen / aldaar verbouwd / ‘63: Huurman 20, Rotterdam
Sloop: 1964
   
Wagenparknr: 23
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 513/Den Oudsten
Chassisnummer: 510-? - Afleverdatum chassis: 14-04-1949
Carrosserienummer: 1774
Kenteken: H 76216/NB-48-02
Zit-/staanpl.: 44/9 - 225 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1949/zomer 1949
Uit dienst:  december 1954
Opmerkingen: Serie 21-24
Verkocht: Dijkhuizen 14, Spakenburg / ‘57: Snelle Vliet 46, Hardinxveld / ‘64 N.P.C. (pijpleggingsbedrijf), Den Haag
Sloop: ?
   
Wagenparknr: 24
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 513/Den Oudsten
Chassisnummer: 510-1721 - Afleverdatum chassis: 23-05-1949
Carrosserienummer: 1783
Kenteken: HX 31464/NB-48-03
Zit-/staanpl.: 44/9 - 225 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1949/zomer 1949
Uit dienst:  1957
Opmerkingen: Serie 21-24
Verkocht: Snelle Vliet 37, Hardinxveld / ‘64 N.P.C. (pijpleggingsbedrijf), Den Haag
Sloop: ?
   
Wagenparknr: 8
Merk/Type/Carrosserie: Volvo LV 1304/Den Oudsten
Chassisnummer: 1300-9 - Afleverdatum chassis: 16-05-1949
Carrosserienummer: 1781
Kenteken: H 36433/NB-47-93
Zit-/staanpl.: 33/9 - 215 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1949/zomer 1949
Uit dienst:  juli 1957
Opmerkingen: Serie 8+15 - laatste bussen met buitenliggende motor
Verkocht: Jongeneel 3 (De Graafstroom), Oud-Alblas
Sloop: 1965
   
Wagenparknr: 15
Merk/Type/Carrosserie: Volvo LV 1304/Den Oudsten
Chassisnummer: 1300-10 - Afleverdatum chassis: 28-05-1949
Carrosserienummer: 1778
Kenteken: H 96712/NB-47-97
Zit-/staanpl.: 33/9 - 215 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1949/zomer 1949
Uit dienst:  24 juli 1958
Opmerkingen: Serie 8+15 - laatste bussen met buitenliggende motor
Verkocht: Van der Meer (Delfland) 49 Pijnacker
Sloop: juli 1963
   
Wagenparknr: 10
Merk/Type/Carrosserie: Volvo LV 128/Den Oudsten
Chassisnummer: 125-9846 - Afleverdatum chassis: 04-05-1950
Carrosserienummer: 1841
Kenteken: H 96713/NB-47-95
Zitpl.: 36 - 190 kg. Goederen
Bouwjaar/In dienst: 1950/zomer 1950
Uit dienst:  eind 1955
Opmerkingen: Laatste bus met benzinemotor, gebouwd op vrachtwagenchassis
Verkocht: De Haas (KABO) 22, Vleuten / ‘62: M. van Os, (Parel Tours), Doorn
Sloop: ?
   
Wagenparknr: 25
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 513/Den Oudsten
Chassisnummer: 510-2559 - Afleverdatum chassis: 17-05-1950
Carrosserienummer: 1840
Kenteken: H 87739/NB-48-04
Zit-/staanpl.: 44/21 - 260 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1950/zomer 1950
Uit dienst:  1955
Opmerkingen: Serie 25-26
Verkocht: Dijkhuizen 16, Spakenburg / 1 april 1959: Tensen 37, Soest
Sloop: 1963
   
Wagenparknr: 26
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 513/Den Oudsten
Chassisnummer: 510-2560 - Afleverdatum chassis: 17-05-1950
Carrosserienummer: 1842
Kenteken: H 34736/NB-48-05
Zit-/staanpl.: 44/21 - 260 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1950/zomer 1950
Uit dienst:  30 november 1956
Opmerkingen: Serie 25-26
Verkocht: Langhout 31, Ter Aar  / ‘57: Snelle Vliet 39 / ‘64 N.P.C. (pijpleggingsbedrijf), Den Haag
Sloop: ?
   
Wagenparknr: 27
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 512/Den Oudsten
Chassisnummer: 510-2646 - Afleverdatum chassis: 18-10-1950
Carrosserienummer: 1847
Kenteken: HX 39303/NB-48-06
Zit-/staanpl.: 36/5 - 190 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1950/herfst 1950
Uit dienst:  juli 1955
Opmerkingen: Speciaal bestemd voor dienst op Zevenhuizen via Oud Verlaat
Verkocht: Dijkhuizen 17, Spakenburg / 1 april 1959: Tensen 42, Soest
Sloop: 1964
   
Wagenparknr: 28
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 513/Den Oudsten
Chassisnummer: 510-3308 - Afleverdatum chassis: 29-05-1951
Carrosserienummer: 1880
Kenteken: NB-04-59
Zit-/staanpl.: 44/3 - 285 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1951/zomer 1951
Uit dienst:  eind 1955
Opmerkingen: Serie 28-29 - toerwagenmeubilair met hoofdsteunen
Verkocht: De Haas (KABO) 21, Vleuten / ‘65: kermisexploitant
Sloop: ?
   
Wagenparknr: 29
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 513/Den Oudsten
Chassisnummer: 510-3309 - Afleverdatum chassis: 08-06-1951
Carrosserienummer: 1881
Kenteken: NB-04-96
Zit-/staanpl.: 44/3 - 285 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1951/zomer 1951
Uit dienst:  begin 1956
Opmerkingen: Serie 28-29 - toerwagenmeubilair met hoofdsteunen
Verkocht: Dijkhuizen 20, Spakenburg / 1 april 1959: Tensen 33, Soest
Sloop: 1963
   
Wagenparknr: 30
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 617/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-173 - Afleverdatum chassis: 30-05-1952
Carrosserienummer: 1912
Kenteken: H 32963/NB-22-15
Zit-/staanpl.: 44/21 - 330 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1952 / zomer 1952                   
Uit dienst:  30 november 1956
Opmerkingen: Serie 30-31
Verkocht: Langhout 30, Ter Aar 
Sloop: 1968
   
Wagenparknr: 31
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 617/Den Oudsten 
Chassisnummer: 615-174 - Afleverdatum chassis: 30-05-1952
Carrosserienummer: 1913
Kenteken: H 32331/NB-22-16
Zit-/staanpl.: 44/21 - 285 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1952 / zomer 1952                   
Uit dienst:  december 1956
Opmerkingen: Serie 30-31
Verkocht: Dijkhuizen 21, Spakenburg / 1 april 1959: Tensen 35, Soest
Sloop: 1965
   
Wagenparknr: 32
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 617/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-707 - Afleverdatum chassis: 27-03-1953
Carrosserienummer: 1967
Kenteken: NB-78-56
Zit-/staanpl.: 44/21 - 365 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1953/voorjaar 1953
Uit dienst:  januari 1957
Opmerkingen: Serie 32-34
Verkocht: Dijkhuizen 22, Spakenburg / 1 april 1959: Tensen 38, Soest
Sloop: 1965
   
Wagenparknr: 33
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 617/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-709 - Afleverdatum chassis: 27-03-1953
Carrosserienummer: 1968
Kenteken: NB-78-57
Zit-/staanpl.: 44/21 - 330 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1953/voorjaar 1953
Uit dienst:  30 november 1956
Opmerkingen: Serie 32-34
Verkocht: Langhout 32, Ter Aar 
Sloop: 1966
   
Wagenparknr: 34
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 617/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-708 - Afleverdatum chassis: 27-03-1953
Carrosserienummer: 1969
Kenteken: NB-78-58
Zit-/staanpl.: 44/21 - 225 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1953/voorjaar 1953
Uit dienst:  2 december 1957
Opmerkingen: Serie 32-34
Verkocht: Dijkhuizen 24, Spakenburg / 1 april 1959: Tensen 30, Soest
Sloop: 1966
   
Wagenparknr: 35
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 616/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-829 - Afleverdatum chassis: 15-09-1953
Carrosserienummer: 1999
Kenteken: H 96712/NB-90-48
Zit-/staanpl.: 36/20 - 285 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1953/december 1953
Uit dienst:  oktober 1957
Opmerkingen: Serie 35-36
Verkocht: Onze Tram 20, Rossum / ‘64: van den Bosch
Sloop: ?
   
Wagenparknr: 36
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 616/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-828 - Afleverdatum chassis: 15-09-1953
Carrosserienummer: 2000
Kenteken: NB-90-15
Zit-/staanpl.: 36/20 - 285 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1953/december 1953
Uit dienst:  mei 1959
Opmerkingen: Serie 35-36, vanaf 1955 op de lijn via Oud Verlaat
Verkocht: Onze Tram 26, Rossum
Sloop: 1965
   
Wagenparknr: 37
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 638/Den Oudsten
Chassisnummer: 635-111 - Afleverdatum chassis: 17-11-1953
Carrosserienummer: 2362
Kenteken: NB-95-30
Zit-/staanpl.: 50/13 - 320 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1953/december 1953
Uit dienst:  1 augustus 1958
Opmerkingen: Serie 37-38
Verkocht: Onze Tram 23, Rossum - aldaar voorzien van luchtdrukdeur
Sloop: eind 1966
   
Wagenparknr: 38
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 638/Den Oudsten
Chassisnummer: 635-220 - Afleverdatum chassis: 02-02-1954
Carrosserienummer: 2363
Kenteken: NB-95-29
Zit-/staanpl.: 50/13 - 320 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1954/februari 1954
Uit dienst:  oktober 1957
Opmerkingen: Serie 37-38
Verkocht: Onze Tram 21, Rossum
Sloop: eind 1966
   
Wagenparknr: 39
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 617/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-993 - Afleverdatum chassis: 01-06-1954
Carrosserienummer: 2388
Kenteken: PB-20-08
Zit-/staanpl.: 44/21 - 330 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1954/zomer 1954
Uit dienst:  augustus 1958
Opmerkingen: Serie 39-40
Verkocht: Onze Tram 24, Rossum - aldaar voorzien van luchtdrukdeur
Sloop: eind 1966
   
Wagenparknr: 40
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 617/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-994 - Afleverdatum chassis: 11-06-1954
Carrosserienummer: 2389
Kenteken: PB-19-60
Zit-/staanpl.: 44/21 - 330 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1954/zomer 1954
Uit dienst:  november 1958
Opmerkingen: Serie 39-40
Verkocht: Onze Tram 25, Rossum - aldaar voorzien van luchtdrukdeur
Sloop: eind 1966
   
Wagenparknr: 41
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 617/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-1071 - Afleverdatum chassis: 15-10-1954
Carrosserienummer: 2412
Kenteken: PB-29-73
Zit-/staanpl.: 44/21 - 330 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1954/eind 1954
Uit dienst:  december 1958
Opmerkingen: Serie 41-44
Verkocht: ENHABO 45, Landsmeer / ‘61: luchtdruk- en uitstapdeur - 40 zitpl.
Sloop: 1968
   
Wagenparknr: 42
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 617/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-1070 - Afleverdatum chassis: 15-10-1954
Carrosserienummer: 2413
Kenteken: PB-32-59
Zit-/staanpl.: 44/21 - 330 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1954/eind 1954
Uit dienst:  2 oktober 1959
Opmerkingen: Serie 41-44
Verkocht: Van Ballegooijen 2, Haaften - aldaar  voorzien van luchtdrukdeur / juni 1966: BSM 2 / ‘66: kenteken AB-13-18
Sloop: 1969
   
Wagenparknr: 43
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 617/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-1073 - Afleverdatum chassis: 26-10-1954
Carrosserienummer: 2414
Kenteken: PB-29-74
Zit-/staanpl.: 44/21 - 330 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1954/eind 1954
Uit dienst:  27 november 1959
Opmerkingen: Serie 41-44
Verkocht: Onze Tram 29, Rossum
Sloop: eind 1966
   
Wagenparknr: 44
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 617/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-1072 - Afleverdatum chassis: 26-10-1954
Carrosserienummer: 2415
Kenteken: H 63499/PB-32-84
Zit-/staanpl.: 44/21 - 330 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1954/eind 1954
Uit dienst:  24 maart 1962
Opmerkingen: Serie 41-44 / oktober ‘60: carrosserie gewijzigd
Verkocht: Snel & Co 76, Pernis / ‘71: kenteken BF-92-04 / ‘71: terreinwagen
Sloop: 1973
   
Wagenparknr: 45
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 616/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-1363 - Afleverdatum chassis: 28-06-1955
Carrosserienummer: 2460
Kenteken: PB-63-28
Zit-/staanpl.: 37/18 - 280 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1955/zomer1955
Uit dienst:  4 januari 1963
Opmerkingen: Serie 45-46 / voorjaar ‘61; carrosserie gewijzigd
Verkocht: Snel & Co 80, Pernis
Sloop: 1971
   
Wagenparknr: 46
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 616/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-1362 - Afleverdatum chassis: 08-07-1955
Carrosserienummer: 2461
Kenteken: PB-72-76
Zit-/staanpl.: 37/18 - 280 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1955/zomer1955
Uit dienst:  24 maart 1962
Opmerkingen: Serie 45-46 / voorjaar ‘61; carrosserie gewijzigd
Verkocht: Snel & Co 78, Pernis / / ‘71: terreinwagen
Sloop: 1973
    
Wagenparknr: 47
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61505/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-1369 - Afleverdatum chassis: 11-11-1955
Carrosserienummer: 2462
Kenteken: PB-97-25
Zit-/staanpl.: 40/19 - 300 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1955/eind 1955
Uit dienst:  november 1964
Opmerkingen: Serie 47-49 - toerwagen met kapruiten en hoofdsteunen
Verkocht: Snel & Co 107, Pernis / ‘74: terreinwagen
Sloop: 1975
   
Wagenparknr: 48
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61505/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-1364 - Afleverdatum chassis: 05-09-1955
Carrosserienummer: 2463
Kenteken: NB-86-59
Zit-/staanpl.: 40/19 - 300 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1955/eind 1955
Uit dienst:  4 januari 1963
Opmerkingen: Serie 47-49 - toerwagen met kapruiten en hoofdsteunen   
Verkocht:  Snel & Co 83, Pernis - later bruin geschilderd - ‘74: buiten dienst - ’75: jurywagen Autocross Club Schiedam
Sloop: na 1977
   
Wagenparknr: 49
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61505/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-1365 - Afleverdatum chassis: 05-09-1955
Carrosserienummer: 2464
Kenteken: PB-98-99
Zit-/staanpl.: 41/18 - 295 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1955/eind 1955
Uit dienst:  november 1964
Opmerkingen: Serie 47-49 - semi-toerwagen met kapruiten / najaar ‘63: carrosserie gewijzigd
Verkocht: Snel & Co 108, Pernis / ‘71: terreinwagen - ’73: buiten dienst
Sloop: 1975
   
Wagenparknr: 50
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61597/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-1764 - Afleverdatum chassis: 31-01-1956
Carrosserienummer: 2516 - Aanschafprijs: ƒ 54.255.00
Kenteken: NB-46-51
Zit-/staanpl.: 45/17 - 335 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1956/1 juni 1956
Uit dienst:  september 1968
Opmerkingen: Serie 50-51 - semi-toerwagen met kapruiten / begin ‘64: carrosserie gewijzigd
Verkocht: Snel & Co 122, Pernis / ‘73: buiten dienst
Sloop: 1974
   
Wagenparknr: 51
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61597/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-1763 - Afleverdatum chassis: 30-01-1956
Carrosserienummer: 2517 - Aanschafprijs: ƒ 54.255.00
Kenteken: RB-42-35
Zit-/staanpl.: 45/21 - 335 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1956/1 juni 1956
Uit dienst:  1 augustus 1969
Opmerkingen: Serie 50-51 - semi-toerwagen met kapruiten / najaar ‘63: carrosserie gewijzigd / april ‘68: streekgeel
Verkocht: Snel & Co 128, Pernis
Sloop: 1971
   
Wagenparknr: 52
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 65506/Den Oudsten
Chassisnummer: 655-531 - Afleverdatum chassis: 13-01-1956
Carrosserienummer: 2514 - Aanschafprijs: ƒ 62.595.00
Kenteken: RB-38-81
Zit-/staanpl.: 48/18 - 335 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1956/1 juni 1956
Uit dienst:  juli 1971
Opmerkingen: Serie 52-53 - underfloor - toerwagen met kapruiten / ‘64: carrosserie gewijzigd /  eind ‘68: luchtdruk- en uitstapdeur waarna 43/13 personen
Verkocht: Snel & Co 147, Pernis / ‘77: buiten dienst
Sloop: 1978
   
Wagenparknr: 53
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 65506/Den Oudsten
Chassisnummer: 655-607 - Afleverdatum chassis: 10-02-1956
Carrosserienummer: 2515 - Aanschafprijs: ƒ 62.595.00
Kenteken: RB-40-81
Zit-/staanpl.: 48/18 - 335 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1956/1 juni 1956
Uit dienst:  juli 1971
Opmerkingen: Serie 52-53 - underfloor - toerwagen met kapruiten / ‘64: carrosserie gewijzigd en stoelen met hoofdsteunen uit wagen 85 / eind ‘68: luchtdruk- en uitstapdeur waarna 43/13 personen
Verkocht: Snel & Co 148, Pernis
Sloop: 1976
   
Wagenparknr: 54
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61505/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-2114 - Afleverdatum chassis: 27-07-1956
Carrosserienummer: 2587
Kenteken: SB-01-48
Zit-/staanpl.: 44/15 - 270 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1956/zomer 1956
Uit dienst:  4 januari 1963
Opmerkingen: Serie 54-56 / najaar ‘60: carrosserie gewijzigd
Verkocht: Snel & Co 84, Pernis / ‘70: terreinwagen
Sloop: 1972
   
Wagenparknr: 55
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61505/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-2115 - Afleverdatum chassis: 27-07-1956
Carrosserienummer: 2588
Kenteken: SB-01-49
Zit-/staanpl.: 44/15 - 270 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1956/zomer 1956
Uit dienst:  24 maart 1962
Opmerkingen: Serie 54-56 / januari ‘61: carrosserie gewijzigd
Verkocht: Snel & Co 77, Pernis / ‘71: terreinwagen
Sloop: 1973
   
Wagenparknr: 56
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61505/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-2116 - Afleverdatum chassis: 14-08-1956
Carrosserienummer: 2589
Kenteken: SB-01-50
Zit-/staanpl.: 44/15 - 270 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1956/najaar 1956
Uit dienst:  4 januari 1963
Opmerkingen: Serie 54-56 / januari ‘61: carrosserie gewijzigd
Verkocht: Snel & Co 82, Pernis / ‘72: terreinwagen - ’74: buiten dienst
Sloop: 1975
   
Wagenparknr: 57
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61597/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-2387 - Afleverdatum chassis: 30-01-1957
Carrosserienummer: 2591 - Aanschafprijs: ƒ 52.450.00 
Kenteken: SB-63-92
Zit-/staanpl.: 44/22 - 335 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1957/7 juni 1957
Uit dienst:  augustus 1968
Opmerkingen: Serie 57-59 / najaar ‘60: voorzien van luchtdrukdeur / ‘64: carrosserie gewijzigd
Verkocht: Snel & Co 124, Pernis
Sloop: 1976
   
Wagenparknr: 58
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61597/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-2388 - Afleverdatum chassis: 31-01-1957
Carrosserienummer: 2592 - Aanschafprijs: ƒ 52.450.00 
Kenteken: SB-65-30
Zit-/staanpl.: 44/22 - 335 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1957/18 juni 1957
Uit dienst:  2 januari 1968
Opmerkingen: Serie 57-59 / najaar ‘60: voorzien van luchtdrukdeur / ‘64: carrosserie gewijzigd en nieuw meubilair met grijze bekleding
Verkocht: Snel & Co 121, Pernis
Sloop: 1974
   
Wagenparknr: 59
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61597/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-2389 - Afleverdatum chassis: 30-01-1957
Carrosserienummer: 2590 - Aanschafprijs: ƒ 52.450.00 
Kenteken: SB-66-38
Zit-/staanpl.: 44/22 - 335 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1957/1 juli 1957
Uit dienst:  september 1968
Opmerkingen: Serie 57-59 / najaar ‘60: voorzien van luchtdrukdeur / ‘64: carrosserie gewijzigd
Verkocht: Snel & Co 123, Pernis - ’74: buiten dienst
Sloop: 1975
   
Wagenparknr: 60
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 65506/Den Oudsten
Chassisnummer: 655-883 - Afleverdatum chassis: 30-09-1957
Carrosserienummer: 2662 - Aanschafprijs: ƒ 65.160.00
Kenteken: SB-84-69
Zit-/staanpl.: 50/11 - 310 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1958/10 april 1958
Uit dienst:  juli 1971
Opmerkingen: Serie 60-61 - underfloor - toerwagen met kapruiten / ‘60: nieuw meubilair met hoofdsteunen / ‘65: carrosserie gewijzigd
Verkocht: Snel & Co 153, Pernis / ‘76: verkocht aan particulier, later als jurywagen op motorcrossterrein te zien in de speelfilm “Spetters”
Sloop: ?
 
Wagenparknr: 61
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 65506/Den Oudsten
Chassisnummer: 655-882 - Afleverdatum chassis: 26-09-1957
Carrosserienummer: 2661 - Aanschafprijs: ƒ 65.160.00
Kenteken: SB-85-84
Zit-/staanpl.: 50/11 - 310 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1958/6 mei 1958
Uit dienst:  februari 1971
Opmerkingen: Serie 60-61 - underfloor - toerwagen met kapruiten / ‘60: nieuw meubilair met hoofdsteunen / heeft altijd oorspronkelijke beschildering behouden
Verkocht: Snel & Co 144, Pernis / ‘78: verkocht aan particulier
Sloop: ?
   
Wagenparknr: 62
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61503/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-2914 - Afleverdatum chassis: 11-01-1958
Carrosserienummer: 2664 - Aanschafprijs: ƒ 52.395.00
Kenteken: TB-02-31
Zit-/staanpl.: 37/18 - 290 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1958/1 juni 1958
Uit dienst:  februari 1971
Opmerkingen: Serie 62-64 - toerwagen met kapruiten en hoofdsteunen
Verkocht: Snel & Co 145, Pernis / ‘77: terreinwagen
Sloop: 1978
   
Wagenparknr: 63
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61503/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-2913 - Afleverdatum chassis: 23-12-1957
Carrosserienummer: 2663 - Aanschafprijs: ƒ 52.395.00
Kenteken: TB-02-29
Zit-/staanpl.: 37/18 - 290 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1958/1 juni 1958
Uit dienst:  februari 1971
Opmerkingen: Serie 62-64 - toerwagen met kapruiten en hoofdsteunen
Verkocht: Snel & Co 146, Pernis  / ‘71: kenteken: BJ-95-29 / ‘78: terreinwagen / ‘79: verkocht aan particulier
Sloop: ?
   
Wagenparknr: 64
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61503/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-2915 - Afleverdatum chassis: januari 1958
Carrosserienummer: 2665 - Aanschafprijs: ƒ 52.395.00
Kenteken: TB-01-88
Zit-/staanpl.: 37/18 - 290 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1958/1 juni 1958
Uit dienst:  6 maart 1962
Opmerkingen: Serie 62-64 - toerwagen met kapruiten en hoofdsteunen
Verkocht: Van Ballegooijen 6, Haaften - aldaar voorzien van luchtdrukdeur / juni 1966: BSM 6 / januari 1971: ZO 6 / ’73: buiten dienst met defecte versnellingsbak
Sloop: 1973
   
Wagenparknr: 65
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61597/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-2973 - Afleverdatum chassis: 18-09-1958
Carrosserienummer: 2698 - Aanschafprijs: ƒ 49.715.00
Kenteken: TB-15-72
Zit-/staanpl.: 44/17 - 230 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1958/16 december 1958
Uit dienst:  1 augustus 1969
Opmerkingen: Serie 65-70 / ‘64: carrosserie gewijzigd
Verkocht: Snel & Co 129, Pernis / ‘75: terreinwagen
Sloop: 1978
   
Wagenparknr: 66
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61597/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-3577 - Afleverdatum chassis: 30-09-1958
Carrosserienummer: 2699 - Aanschafprijs: ƒ 49.715.00
Kenteken: TB-16-66
Zit-/staanpl.: 44/19 - 320 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1958/4 januari 1959
Uit dienst:  1 augustus 1969
Opmerkingen: Serie 65-70 / ‘64: carrosserie gewijzigd
Verkocht: Snel & Co 130, Pernis / najaar 1974 buiten dienst
Sloop: 1975
   
Wagenparknr: 67
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61597/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-3613 - Afleverdatum chassis: 25-11-1958
Carrosserienummer: 2700 - Aanschafprijs: ƒ 49.715.00
Kenteken: TB-18-67
Zit-/staanpl.: 44/19 - 320 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1958/28 januari 1959
Uit dienst:  1 augustus 1969
Opmerkingen: Serie 65-70 / ‘64: carrosserie gewijzigd
Verkocht: Snel & Co 131, Pernis / ‘77: terreinwagen
Sloop: 1978
   
Wagenparknr: 68
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61597/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-3614 - Afleverdatum chassis: 26-11-1958
Carrosserienummer: 2701 - Aanschafprijs: ƒ 49.715.00
Kenteken: TB-19-62
Zit-/staanpl.: 44/19 - 320 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1958/31 januari 1959
Uit dienst:  2 januari 1968
Opmerkingen: Serie 65-70 / ‘64: carrosserie gewijzigd
Verkocht: Snel & Co 120, Pernis / ‘76: terreinwagen
Sloop: 1979
   
Wagenparknr: 69
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61597/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-3615 - Afleverdatum chassis: 03-12-1958
Carrosserienummer: 2722 - Aanschafprijs: ƒ 49.215.00
Kenteken: TB-25-57
Zit-/staanpl.: 44/20 - 325 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1959/31 maart 1959
Uit dienst:  21 oktober 1970
Opmerkingen: Serie 65-70 / ‘64: carrosserie gewijzigd
Verkocht: Snel & Co 137, Pernis / ‘76: verkocht aan Opal Copiers BV / stond in 1984 als schaftlokaal op een sloperij te Heesch (N.B.)
Sloop: ?
   
Wagenparknr: 70
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61597/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-3616 - Afleverdatum chassis: 05-12-1958
Carrosserienummer: 2723 - Aanschafprijs: ƒ 49.215.00
Kenteken: TB-26-09
Zit-/staanpl.: 44/20 - 325 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1959/3 april 1959
Uit dienst:  1 augustus 1969
Opmerkingen: Serie 65-70 / ‘64: carrosserie gewijzigd / voorjaar ‘68: streekgeel
Verkocht: Snel & Co 132, Pernis / ‘71: kenteken: BV-69-59 - later bruin geschilderd - ‘75: weer in “gewone” Snel-kleuren
Sloop: 1976
   
Wagenparknr: 71
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61597/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-3959 - Afleverdatum chassis: 12-11-1959
Carrosserienummer: 2768 - Aanschafprijs: ƒ 57.352.50
Kenteken: TB-69-67
Zit-/staanpl.: 44/12 - 285 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1959/16 mei 1960
Uit dienst:  januari 1972
Opmerkingen: Serie 71-73 - toerwagen met kapruiten en hoofdsteunen / ‘64: carrosserie gewijzigd - 43 zitpl.
Verkocht: Snel & Co 171, Pernis / ‘79: terreinwagen
Sloop: 1980
   
Wagenparknr: 72
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61597/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-3963 - Afleverdatum chassis: 10-10-1959
Carrosserienummer: 2766 - Aanschafprijs: ƒ 57.352.50
Kenteken: TB-66-38
Zit-/staanpl.: 44/12 - 285 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1959/16 mei 1960
Uit dienst:  januari 1972
Opmerkingen: Serie 71-73 - toerwagen met kapruiten en hoofdsteunen / ‘64: carrosserie gewijzigd - 43 zitpl.
Verkocht: Snel & Co 172, Pernis / ‘79: terreinwagen
Sloop: 1980
   
Wagenparknr: 73
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61597/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-3964 - Afleverdatum chassis: 03-11-1959
Carrosserienummer: 2767 - Aanschafprijs: ƒ 57.352.50
Kenteken: TB-64-61
Zit-/staanpl.: 44/13 - 285 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1959/1 december 1960 (was voorjaar 1960 al gereed)
Uit dienst:  januari 1972
Opmerkingen: Serie 71-73 - toerwagen met kapruiten en hoofdsteunen / ‘64: carrosserie gewijzigd - 43 zitpl.
Verkocht: Snel & Co 173, Pernis
Sloop: 1978
   
Wagenparknr: 74
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61597/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-4246 - Afleverdatum chassis: 24-06-1960
Carrosserienummer: 2807 - Aanschafprijs: ƒ 56.100.00
Kenteken: UB-09-13
Zit-/staanpl.: 44/25 - 350 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1960/2 november 1960
Uit dienst:  juli 1971
Opmerkingen: Serie 74-78 - meubilair van de wagens 74 en 75 was afkomstig uit de 60 en 61 / begin ‘65: carrosserie gewijzigd en voorzien van uitstapdeur, waarna 40/26 pers. / september ‘68: streekgeel
Verkocht: Snel & Co 149, Pernis
Sloop: 1977
   
Wagenparknr: 75
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61597/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-4245 - Afleverdatum chassis: 29-06-1960
Carrosserienummer: 2808 - Aanschafprijs: ƒ 56.100.00
Kenteken: UB-10-25
Zit-/staanpl.: 44/25 - 350 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1960/22 november 1960
Uit dienst:  juli 1971
Opmerkingen: Serie 74-78 - meubilair van de wagens 74 en 75 was afkomstig uit de 60 en 61 / zomer ‘64: carrosserie gewijzigd / begin ‘65:  voorzien van uitstapdeur, waarna 40/26 pers.  / februari ‘69: streekgeel
Verkocht: Snel & Co 150, Pernis
Sloop: 1976
   
Wagenparknr: 76
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61597/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-4257 - Afleverdatum chassis: 11-08-1960
Carrosserienummer: 2809 - Aanschafprijs: ƒ 56.100.00
Kenteken: UB-11-30
Zit-/staanpl.: 44/25 - 350 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1960/1 december 1960
Uit dienst:  mei 1971 met schade
Opmerkingen: Serie 74-78 / begin ‘65: carrosserie gewijzigd en voorzien van uitstapdeur, waarna 40/26 pers.
Verkocht: Snel & Co 151, Pernis (juli 1971) / ‘74: kenteken: 22-70-DB / ‘76: terreinwagen
Sloop: 1978
   
Wagenparknr: 77
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61597/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-4258 - Afleverdatum chassis: 19-08-1960
Carrosserienummer: 2810 - Aanschafprijs: ƒ 56.100.00
Kenteken: UB-13-42
Zit-/staanpl.: 44/25 - 350 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1960/1 januari 1961
Uit dienst:  januari 1972
Opmerkingen: Serie 74-78 - / begin ‘65: carrosserie gewijzigd en voorzien van uitstapdeur, waarna 40/26 pers. / voorjaar ‘69: streekgeel
Verkocht: Snel & Co 170, Pernis / ‘77: kent: 64-42-XB / ‘80: buiten dienst
Sloop: 1981
   
Wagenparknr: 78
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61597/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-4259 - Afleverdatum chassis: 25-08-1960
Carrosserienummer: 2811 - Aanschafprijs: ƒ 56.100.00
Kenteken: UB-13-98
Zit-/staanpl.: 44/25 - 350 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1960/16 april 1961
Uit dienst:  december1971
Opmerkingen: Serie 74-78 / zomer ‘64: carrosserie gewijzigd / begin ‘65:  voorzien van uitstapdeur, waarna 40/26 pers. / zomer ‘69: streekgeel
Verkocht: Snel & Co 163, Pernis / ‘79: buiten dienst
Sloop: 1980
   
Wagenparknr: 79
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61597/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-5184 - Afleverdatum chassis: 11-10-1962
Carrosserienummer: 3137 - Aanschafprijs: ƒ 55.375.00
Kenteken: VB-37-87
Zit-/staanpl.: 43/27 - 355 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1962/1 november 1962
Uit dienst:  februari 1971
Opmerkingen: Serie 79-84 / begin ‘64: carrosserie gewijzigd / december ‘67: streekgeel
Verkocht: februari ‘71: terzijde als plukbus / ‘72: restanten geschonken aan Snel & Co, Pernis / later getransporteerd naar Betuwe Express, Herveld en aldaar gesloopt
Sloop: 1974
   
Wagenparknr: 80
Merk/Type/Carrosserie: Volvo B 61597/Den Oudsten
Chassisnummer: 615-5185 - Afleverdatum chassis: 11-10-1962
Carrosserienummer: 3138 - Aanschafprijs: ƒ 55.375.00
Kenteken: VB-38-98
Zit-/staanpl.: 43/27 - 355 kg. goederen
Bouwjaar/In dienst: 1962/16 november 1962
Uit dienst:  september 1971
Opmerkingen: Serie 79-84 / begin ‘64: carrosserie gewijzigd / ‘69: streekgeel
Verkocht: Snel & Co 154, Pernis / ‘79: terreinwagen
Sloop: 1980
   
Wagenparknr: 81