Bus en Trein in en om Nieuwerkerk a/d IJssel
 
O.A.O.M. Gebr. van Gog 6 | De beschildering van de bussen door de jaren heen

In dit hoofdstuk aandacht voor de diverse beschilderingen van de bussen. Vanaf ongeveer 1933 tot voorjaar 1963 werden vrijwel uitsluitend wagens met rode sierspatborden in dienst gesteld. Eind jaren '50 was men op zoek naar een nieuwe huisstijl; in de periode 1959 - 1961 kwamen enkele wagens (9, 44 t/m 46 en 54 t/m 56) in een experimentele beschildering op de weg. Erg tevreden was men daar vooralsnog niet over; toen najaar 1963 de nieuwe turbo's serie 87-92 in dienst kwamen werd wel een nieuwe huisstijl gevonden. Rond die tijd waren bij wijze van proef ook al de oudere wagens 49, 50 en 51 in deze kleurstelling op de weg verschenen en in 1964/65 werden ook de 52-53, 57-60 en 65-86 in hoog tempo overgeschilderd. De wagens 9, 44, 54 en 55 verschenen alle in verschillende uitvoeringen op de weg; de uitvoering van de 45, 46 en 56 was gelijk aan die van de 55. Wagen 61 behield altijd de oorspronkelijke beschildering. Ook de kleine toerwagens 62 en 63 ontsnapten aan de modernisering maar zij ondergingen wel enkele kleine wijzigingen. In de rode band onder de ramen kwam het nieuwe logo; de vermelding 'Rotterdam - tel. 122122' kwam, evenals bij de wel gemoderniseerde bussen op de achterzijde te staan. Na de overname van van Gog door Citosa werd najaar 1967 vrij snel een aanvang gemaakt met het geel/grijs schilderen van een groot aantal bussen. Op de eerste drie overgeschilderde wagens (79, 87 en 83) stond gedurende enkele maanden het oude Citosa-logo met de naam Van Gog N.V. Wagen 70 kreeg op de zijwand het Gebr. van Gog-logo, eveneens met de naam Van Gog N.V.
Wagen 9 in z'n nieuwe staat

Najaar 1959 werd de oude 9 in een vrijwel geheel groen jasje gestoken, versierd met een verchroomde 'bliksemschicht'. Garage, maart 1960.

Wagen 44

In 1960 werd wagen 44 ook al bijna geheel groen en voorzien van enkele sierstrips, Rotterdam CS, juni 1961.

Wagen 54

Het volgende 'slachtoffer' was de 54, met een rode streep vanaf de koplampen en een soort vlaggetjes op de plaats waar zich eerst sierchroom bevond. Garage, januari 1961.

Wagen 45

Wagen 45, met iets meer rood dan de voorgaande wagens. Rotterdam CS, september 1961.

Achterzijde Wagen 55

Achterzijde wagen 55. Rotterdam Oudedijk, januari 1961.

Wagen 84 in oorspronkelijke staat

Ter vergelijking: wagen 84 in oorspronkelijke uitvoering, Rotterdam CS, februari 1963.

Wagen 51 in nieuwe stijl

Wagen 51 in de nieuwe huisstijl. Rotterdam CS, november 1963.

Wagen 62 bij de garage

De wagens 62 en 63 behielden de oorspronkelijke uitvoering maar kregen wel het nieuwe logo. De 62 bij de garage, 27 februari 1970.

Wagen 87 met Citosa-logo

Wagen 87 met oud Citosa-logo en de naam van Gog N.V. Rotterdam CS, februari 1968.

Wagen 70

         Wagen 70 met het van Gog-logo en de naam van Gog N.V. op de zijwanden, Rotterdam CS, juni 1968.

Alle foto's op deze pagina zijn gemaakt door C.J. de Koning, behalve de foto van wagen 62.
Deze is afkomstig van P.C. Leuvenink.
 
 

Inhoud:

  Nieuws / Foto van de Week
   
Van Gog 1
   
Van Gog 2
   
Van Gog 3
   
Van Gog 4
   
Van Gog 5
   
Van Gog 6
   Van Gog 7

   
Van Gog Personeel
   
Van Gog in Nieuwerkerk
   
Wagenparklijst
   NV De Ster
   Sporen door Nieuwerkerk
   Links


    Laatste update:
    23 februari 2011